Mobilni Sadržaj i Softver

Jezgra Evolucije

Ringtonovi

Tržište ringtonova čini najveći dio industrije mobilnog sadržaja. Jednostavnost upotrebe za krajnjeg korisnika, brza individualizacija i personalizacija mobitela i rasprostranjenost mobitela koji ih mogu koristiti glavni su razlog zbog čega su ringtonovi toliko zastupljeni na tržištu.

Ringtonovi se kreiraju u više formata prilagođenih različitim proizvođačima mobilnih uređaja kako bi osigurali što bolju podršku za sve postojeće i nadoilazeće mobitele.

Snaga Evolucije leži u posjedovanju prava na gotovo sve strane i domaće muzičke kataloge te prava na adaptiranje sekvenci i prebacivanje u sve formate prilagođene mobitelima. Isto tako, posjedujemo prava i za promociju i oglašavanje Ringtonova uz omogućeno isticanje izvođača u svrhu promocije. Naravno, sve se melodije nakon izrade testiraju na uređajima, a posebna se pažnja posvećuje novim uređajima koji uvjek postavljaju nove standarde u industriji.